Steel Gear

Z AnotherMC
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Informacje

Istnieją 2 typy stalowych zębatek, duża i mała. Zębatki kładzie się na axle.

Zastosowanie

Zębatki można zastosować w wielu różnych rzeczach np. w łączeniu mechanizmów lub zwiększania prędkości.

Przekładnie

Zębatki można zastosować do tworzenia przekładni, które zwiększają prędkość mechaniczną (z dużej zebatki na małą) lub też zmniejszają prędkość (z małej na dużą). Zwiększając prędkość, ilość stressu maleje podwójnie, a zmniejszając, rośnie.

Zmiana kierunku

Łącząc 2 zębatki razem kierunek obrotu się zmienia.

Wytwarzanie

Zwykłą zębatkę można wytworzyć z 4 sztabek stali, a dużą z małej zębatki i 2 sztabek stali.