Tworzenie działek dla opornych.

Z AnotherMC
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Działki na naszym serwerze działają w oparciu o plugin GriefPrevention, jednak część ustawień jest trochę pozmieniane.

Własne działki[edytuj]

Chcąc stworzyć własną działkę o wybranym rozmiarze, potrzebujemy drewnianej łopaty. Jednak tworząc ją, mamy ograniczony maksymalny rozmiar. Na początku nasza działka nie może mieć więcej niż 100 bloków (np. 10x10). Z czasem maksymalna wielkość zmienia się, co godzinę dostajemy 200 kolejnych bloków. Maksymalna wielkość naszej działki to 10000 (np. 100x100).

Aby stworzyć naszą działkę, musimy mieć drewnianą łopatę. Następnie musimy klikać w przeciwległe rogi działki (cały czas trzymając łopatę). Jeśli zrobimy wszystko poprawnie, nasza działka zostanie utworzona.

Tworzenie działki skrzynką[edytuj]

Postawienie skrzynki pozwala nam na stworzenie jednej małej działki 9x9. Nie możemy postawić takich działek więcej niż 1. Są one jednak trochę bezużyteczne.

Przydatne komendy[edytuj]

  • /trust [nick] - dodaje gracza do działki,
  • /untrust [nick] - usuwa gracza z działki,
  • /claimexplosions - pozwala na wybuchy w obrębie działki,
  • /trustlist - wyświetla listę wszystkich dodanych do działki,
  • /sc - zmienia tryb z tworzenia, na podział działek,
  • /trapped - teleportuje gracza, jeśli utknął na działce.